14η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2013

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της 14ης Κυπριακής Μαθηματικής Ολυμπιάδας 2013

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία ανακοινώνει τα αποτελέσματα της 14ης Κυπριακής Μαθηματικής Ολυμπιάδας 2013, για μαθητές Γ΄ Δημοτικού έως Γ΄ Λυκείου, που διεξήχθη την Κυριακή 21 Απριλίου 2013.

Ο χώρος και η ώρα της Τελετής Βράβευσης των διακριθέντων της 14ης Κυπριακής Μαθηματικής Ολυμπιάδας θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γ΄ Δημοτικού

Δ΄ Δημοτικού

Ε΄ Δημοτικού

Στ΄ Δημοτικού

Α΄ Γυμνασίου

Β΄ Γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Β΄ Λυκείου

Γ΄ Λυκείου

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ 14ΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

Γ' - Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Ε' - ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Α' - Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

Β' - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι