ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018

Γενική Συνέλευση Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας 2018

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 οργανώθηκε η Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας καθώς και οι καθιερωμένες Αρχαιρεσίες. Πραγματοποιήθηκε η εκλογή νέου 19μελούς Συμβουλίου με τον καθηγητή Γρηγόρη Μακρίδη να επανεκλέγεται στη θέση του Προέδρου για την περίοδο 2018-2020. Η Γενική Συνέλευση έθεσε νέους στόχους και νέες δημιουργίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο καλείται να σχεδιάσει την στρατηγική εφαρμογή τους, με στόχο πάντοτε την ανάπτυξη της Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης με ποιότητα και εκσυγχρονισμό. Τα ονόματα όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2018 - 2020 βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΚΥΜΕ, www.cms.org.cy .

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία και η δράση της είναι γνωστή πλέον ανά το παγκόσμιο με ιδιαίτερη δράση το μοναδικό στο κόσμο μαθητικό συνέδριο EUROMATH & EUROSCIENCE το οποίο θα φιλοξενηθεί το 2019 στην Κύπρο. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στην ιστοσελίδα www.euromath.org .

Η Κύπρος, το 2019, θα φιλοξενήσει επίσης τη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων, γνωστή ως JBMO (Junior Balkan Mathematical Olympiad).

Ανακοινώθηκε και εγκρίθηκε ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων 2018-2019 με το πρόγραμμα όλων των διαγωνισμών που θα πραγματοποιηθούν στην τρέχουσα σχολική χρόνια, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.cms.org.cy και έχει σταλεί σε όλα τα σχολεία.

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι