Α' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ IMC KEY STAGE II ΚΑΙ KEY STAGE III 2022

25 Φεβρουαρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία καλεί όλους τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού, και όλους τους μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου, που διακρίθηκαν στους  Παγκύπριους Διαγωνισμούς, που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2021,  να παρακαθίσουν τον Α΄ Διαγωνισμό Επιλογής, για τον Διεθνή Διαγωνισμό IMC 2022 – Key Stage II και Key Stage III, που θα γίνει την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022, ώρα 15:45 – 17:45, στο Λύκειο Λατσιών στη Λευκωσία και στο Λανίτειο Λύκειο στη Λεμεσό.

Οι μαθητές και μαθήτριες από τις Επαρχίες Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο θα παρακαθίσουν την εξέταση στο Λύκειο Λατσιών στη Λευκωσία. Οι μαθητές και μαθήτριες από τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου θα παρακαθίσουν την εξέταση στο Λανίτειο Λύκειο  στη Λεμεσό. Παρακαλούμε, για την τήρηση των Πρωτοκόλλων Ασφάλειας και Υγείας, όπως τηρηθεί αυστηρά ο πιο πάνω διαχωρισμός.  

Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης του Διαγωνισμού.

 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, καθώς και κατά την είσοδο και έξοδο των μαθητών στα εξεταστικά κέντρα, θα τηρούνται όλοι οι κανόνες Πρωτοκόλλου Ασφάλειας και Υγείας που θα βρίσκονται σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού. Ισχύουν τα Πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στα σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.   

  • Κατά την είσοδό τους στα Εξεταστικά Κέντρα ΟΛΟΙ οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν το safe pass τους. 
  • Οι μαθητές ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ και ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ θα πρέπει προσκομίσουν ένα (1) από τα ακόλουθα ΕΓΚΥΡΑ πιστοποιητικά είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη μορφή:
  1. Αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) για την ασθένεια COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών
  2. Πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού (δύο δόσεις) για την ασθένεια COVID-19 
  3. Πιστοποιητικό Ανάρρωσης από την ασθένεια COVID-19 ισχύος 3 μηνών 
  • Νοείται ότι, μαθητές και μαθήτριες Δημόσιων ή Ιδιωτικών σχολείων που δεν θα προσκομίσουν ένα από τα πιο πάνω πιστοποιητικά ή το πιστοποιητικό τους/της δεν είναι έγκυρο την ημέρα της εξέτασης, δεν θα γίνουν αποδεκτοί στα κέντρα εξέτασης.
  • Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από τους διαγωνιζόμενους του Δημοτικού και Γυμνασίου εντός και εκτός των αιθουσών εξέτασης.
  • Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα πριν την έναρξη της εξέτασης.
  • Οι διαγωνιζόμενοι θα εισέρχονται στο εξεταστικό κέντρο χωρίς τη συνοδεία των γονιών και θα καθοδηγούνται στις αίθουσες από τους οργανωτές.
  • Οι γονείς θα περιμένουν εκτός του σχολικού χώρου/εξεταστικού κέντρου.

 

Εκ του ΔΣ της ΚΥΜΕ.

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι