ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΗ-ΙΔΕΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2024

(for English please change to the English version of the website)

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (ΚΥΜΕ) με τη συνεργασία της Τράπεζας Κύπρου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινωνικής της προσφοράς και της γενικότερης επιδίωξης για ανάπτυξη των μελλοντικών πολιτών της Κύπρου με δεξιότητες δημιουργικότητας, καινοτομίας και επικοινωνίας, οργανώνει διαγωνισμό για τη διαμόρφωση ιδεών και προτάσεων αντιμετώπισης προβλημάτων της καθημερινής ζωής μέσα από  την αξιοποίηση και χρήση των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών, της Τέχνης και των Οικονομικών Επιστημών. Τον Διαγωνισμό στηρίζει επίσης το Ίδρυμα ΘΑΛΗΣ.

Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο του τον προσδιορισμό ενός προβλήματος της καθημερινής ζωής και την παρουσίαση μιας καινοτόμου πρότασης/ εισήγησης για την αντιμετώπισή του. Η αντιμετώπιση αναμένεται να γίνεται με αξιοποίηση/ υποστήριξη από περιοχές των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Μαθηματικών, της Τέχνης και των Οικονομικών (STEAME). Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος μαθητές από Ε΄ τάξη Δημοτικού μέχρι Γ΄ τάξη Λυκείου.

Ο διαγωνισμός θα έχει ως αντικείμενο την ετοιμασία ενός κειμένου επιστημονικού λόγου που θα παρουσιάζει ένα πρόβλημα της καθημερινής ζωής και θα διαμορφώνει μια πρόταση/ εισήγηση για την επίλυση του. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να διακρίνεται για την καινοτομία της και θα τεκμηριώνεται/ υποστηρίζεται με αναφορά σε περιοχές των STEAME.

Το κάθε κείμενο θα πρέπει να ετοιμαστεί από ένα μαθητή.

Η προθεσμία υποβολής των κειμένων είναι η 16η Φεβρουαρίου 2024, μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι.

Περισσότερες πληροφορίες για τους Όρους - Κανονισμούς και τα Βραβεία μπορείτε να τα βρείτε στην πιο κάτω ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΗ-ΙΔΕΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2024

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι