ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ EL-STEM

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γυμνάσιο Παλουριώτισσας, σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα: 

Επαυξημένη Πραγματικότητα και Διαθεματικότητα στην Διδακτική των Θετικών Επιστημών

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου EL-STEM, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019, 08:30 - 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα θέματα που θα παρουσιαστούν στην ημερίδα και τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν, απευθύνονται τόσο σε εκπαιδευτικούς Μέσης όσο και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επιπλέον, την ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν ακαδημαϊκοί, ερευνητές/τριες, φοιτητές/τριες και γενικότερα, όσοι ενδιαφέρονται με τη θεματική της ημερίδας.


Tο EL-STEM στοχεύει στον συνδυασμό σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η Επαυξημένη και η Μικτή Πραγματικότητα, με τα σχολικά εργαστήρια για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος και τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών/τριών μεταξύ 12 και 18 ετών, σε μαθήματα στο πεδίο των STEM, και όχι μόνο. Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή των αναδυόμενων αυτών τεχνολογιών και της διαθεματικότητας στα μαθήματα STEM, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν τους/τις μαθητές/τριες τους στην απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων για τη σύγχρονη αγορά εργασίας, όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία κ.α.

Την πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας, το οποίο περιλαμβάνει παρουσιάσεις για τις δραστηριότητες του έργου και πρακτικά εργαστήρια εφαρμογής, μπορείτε να τα βρείτε πιο κάτω.

Για εγγραφές στην ημερίδα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://goo.gl/forms/WvwPbEPX4gbZU9Em2.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν.  Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για το EL-STEM μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου στο http://elstem.eu/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι