Α' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ IMC KEY STAGE II ΚΑΙ KEY STAGE III 2021

16 Απριλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία καλεί όλους τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού, και όλους τους μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου, που διακρίθηκαν στους  Παγκύπριους Διαγωνισμούς, που έγιναν στις 28 Φεβρουαρίου 2021,  να παρακαθίσουν τον Α΄ Διαγωνισμό Επιλογής, για τον Διεθνή Διαγωνισμό IMC 2021 – Key Stage II και Key Stage III, που θα γίνει την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, ώρα 15:45 – 17:45, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία και στο Λύκειο Πολεμιδιών στη Λεμεσό.

Οι μαθητές και μαθήτριες από τις Επαρχίες Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο θα παρακαθίσουν την εξέταση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία. Οι μαθητές και μαθήτριες από τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου θα παρακαθίσουν την εξέταση στο Λύκειο Πολεμιδιών στη Λεμεσό. Παρακαλούμε, για την τήρηση των Πρωτοκόλλων Ασφάλειας και Υγείας, όπως τηρηθεί αυστηρά ο πιο πάνω διαχωρισμός.  

Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης τουλάχιστον 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης του Διαγωνισμού.

Οι μαθητές που μπορούν να συμμετέχουν στον Α΄ Διαγωνισμό Επιλογής φαίνονται στην ανακοίνωση πιο κάτω.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, καθώς και κατά την είσοδο και έξοδο των μαθητών στα εξεταστικά κέντρα, θα τηρούνται όλοι οι κανόνες Πρωτοκόλλου Ασφάλειας και Υγείας που θα βρίσκονται σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού.  

  • Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από τους διαγωνιζόμενους του Γυμνασίου εντός και εκτός των αιθουσών εξέτασης.
  • Οι μαθητές Γυμνασίου είναι απαραίτητο να προσκομίσουν στο εξεταστικό κέντρο αρνητική διάγνωση τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test).
  • Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από τους μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού κατά τη διακίνησή τους προς και από τις αίθουσες εξέτασης. Όταν εισέλθουν στην αίθουσα και καθίσουν στο θρανίο μπορούν να αφαιρέσουν τη μάσκα τους. (συστήνεται η χρήση της μάσκας και εντός της αίθουσας εξέτασης)
  • Θα γίνεται θερμομέτρηση των μαθητών κατά την είσοδό τους στο Εξεταστικό Κέντρο.
  • Οι διαγωνιζόμενοι θα εισέρχονται στο εξεταστικό κέντρο χωρίς τη συνοδεία των γονιών και θα καθοδηγούνται στις αίθουσες από τους οργανωτές.
  • Οι γονείς θα περιμένουν εκτός του σχολικού χώρου/εξεταστικού κέντρου.

** Έντυπo για τη διακίνηση των μαθητών/τριων την ημέρα του διαγωνισμού. 

 - Έντυπο Α - Άδεια διακίνησης μαθητών/τριων ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

(Παρακαλούμε τυπώστε και συμπληρώστε το έντυπο για τη διακίνηση σας) 

 

Εκ του ΔΣ της ΚΥΜΕ.

 

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι