ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΜΕ 2022-2024

Η ΚΥΜΕ ανακοινώνει τον κατάλογο υποψηφίων για διεκδίκηση θέσης στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας για τη διετία 2022 - 2024. 

Ο κατάλογος έχει αναρτηθεί και στα γραφεία της ΚΥΜΕ στη Λευκωσία.

Τυχόν ενστάσεις θα πρέπει να σταλούν γραπτώς, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2022, με email στο cms@cms.org.cy.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ Δ.Σ. 2022-2024

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι