Κατάλογος υποψηφίων για νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΚΥΜΕ 2018-2020

Η ΚΥΜΕ ανακοινώνει τον κατάλογο υποψηφίων για διεκδίκηση θέσης στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας για τη διετία 2018 - 2020. 

Ο κατάλογος έχει αναρτηθεί και στα γραφεία της ΚΥΜΕ στη Λευκωσία.

Τυχόν ενστάσεις θα πρέπει να σταλούν γραπτώς μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2018, στο Φαξ: 22379122.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ Δ.Σ. 2018-2020

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι