ΛΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2016

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία ανακοίνωσε τη διοργάνωση του 26ου Καλοκαιρινού Μαθηματικού Σχολείου 2016 το οποίο θα λειτουργήσει φέτος σε τρείς φάσεις. Από 1 – 6 Ιουλίου, από 6-11 Ιουλίου και από 11-16 Ιουλίου 2016.

Οι μαθητές που δικαιούνται συμμετοχή είναι από Ε’ τάξη Δημοτικού έως Α’ τάξη Λυκείου.

Οι μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού θα συμμετέχουν ΜΟΝΟ στην 1η Εβδομάδα του Καλοκαιρινού Σχολείου.

Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού έως Α’ Λυκείου θα διαμένουν στο ξενοδοχείο «ΡΟΔΟΝ» στον Αγρό και τα μαθήματα (τρεις περίοδοι την ημέρα) θα γίνονται στο Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού.

Οι μαθητές που δήλωσαν ενδιαφέρον για το Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο 2016 έχουν κατανεμηθεί στις εβδομάδες ως ακολούθως:

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 01 - 06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 06 - 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11 - 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τα όνοματα των μαθητών που έκαναν αίτηση και πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο 26ο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο έχουν αναρτηθεί για κάθε εβδομάδα στην ιστοσελίδα της ΚΥ.Μ.Ε. ( www.cmc.org.cy ).

Καλούνται όλοι οι μαθητές που εγκρίθηκαν να αποδεχτούν τη συμμετοχή τους και να κρατήσουν τη θέση στη συγκεκριμένη βδομάδα του 26ου Καλοκαιρινού Μαθηματικού Σχολείου πληρώνοντας το συνολικό κόστος συμμετοχής που ανέρχεται στα €270. Το ποσό καλύπτει διαμονή σε δωμάτιο με άλλους μαθητές, πλήρη διατροφή και μεταφορά με ομαδικά λεωφορεία από και προς τις πόλεις.

Η πληρωμή πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016:

Α) Στον πιο κάτω λογαριασμό:

Τράπεζα Κύπρου: 0158 – 01 – 001812  Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δηλώστε στη τράπεζα πληρωμή €270 έναντι τρίτου δηλώνοντας ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ  (όχι το όνομα του γονέα), πλήρως:  (επίθετο μαθητή) (όνομα) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ που θα συμμετέχει στο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο.

Η΄

Β) Ηλεκτρονική πληρωμή πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.jccsmart.com/eBills/Welcome/Index/22957039 

Όσοι δεν πληρώσουν μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, το όνομα θα αφαιρείται από τον κατάλογο και η θέση θα δίδεται σε επιλαχόντα/χούσα. Ποσό €70 από την πληρωμή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που ο μαθητής δεν εμφανιστεί στο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπενθυμίζουμε ότι όσοι μαθητές της Α' Γυμνασίου - Α' Λυκείου έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο 26ο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο, θα πρέπει να παρουσιάσουν ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΑΘΜΩΝ από το σχολείο τους, κατά την προσέλευσή τους στα λεωφορεία για αναχώρηση προς τον Αγρό. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή των μαθητών είναι η πολύ καλή επίδοσή τους στα Μαθηματικά και η κοσμιοτάτη διαγωγή τους.   

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι