28ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2018 - ΑΓΡΟΣ ΤΕΛΙΚΕΣ - ΛΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία ανακοινώνει τις τελικές λίστες των μαθητών που θα συμμετέχουν στο 28ο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο στον Αγρό. Οι λίστες ανακοινώνονται ανά εβδομάδα. 

ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1ΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (01 - 06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)

ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1ΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (01 - 06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)

ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 2ΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (06-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)

ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 3ΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (11-16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι