ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-1η ΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 31ου ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2021

17 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, ανακοινώνει την 1η φάση εγκρίσεων για το 31ο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο 2021. Οι μαθητές που έχουν εγκριθεί σε πρώτη φάση, θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους με πληρωμή της προκαταβολής μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με:

1ος τρόπος: Κατάθεση του ποσού των €100 στο λογαριασμό της ΚΥΜΕ :

  • Τράπεζα Κύπρου:  ΙΒΑΝ CY07 0020 0158 0000 0001 0018 1200,
  • Θα πρέπει να υποδείξετε σε ποιο όνομα γίνεται η κατάθεση.

2ος τρόπος: με ηλεκτρονική πληρωμή μέσω της JCC πατώντας ΕΔΩ.

(σας παρακαλούμε όπως στείλετε την απόδειξη πληρωμής σας στο cms@cms.org.cy)

*Η πληρωμή του υπόλοιπου ποσού θα πρέπει να γίνει μέχρι 7 ημέρες πριν την πρώτη ημέρα συμμετοχής του μαθητή στην εβδομάδα που έχει επιλέξει για το Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο 2021.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ και επιστροφή προκαταβολής €100 μέχρι 7 μέρες πριν την πρώτη μέρα της εβδομάδας κατά την οποία θα συμμετέχει ο μαθητής στο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο 2021. Μετά την ημερομηνία αυτή η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

 

Οι μαθητές και μαθήτριες που έχουν εγκριθεί στην 1η φάση φαίνονται στις πιο κάτω λίστες, ανά εβδομάδα.

1η Εβδομάδα - 5-10 Ιουλίου 2021 - Στ' Δημοτικού

1η Εβδομάδα - 5-10 Ιουλίου 2021 - Α' Γυμνασίου

2η Εβδομάδα - 12-17 Ιουλίου 2021 - Δημοτικό

2η Εβδομάδα - 12-17 Ιουλίου 2021 - Γυμνάσιο-Λύκειο

3η Εβδομάδα - 19-24 Ιουλίου 2021 - Γυμνάσιο-Λύκειο

 

Διευκρίνιση: Όσοι μαθητές και μαθήτριες δεν εμφανίζεται το όνομά τους στην Α' Φάση εγκρίσεων, δεν σημαίνει κατ'ανάγκη ότι έχουν απορριφθεί. Η ΚΥΜΕ θα ανακοινώσει εντός της ερχόμενης εβδομάδας κατάλογο με ονόματα Β' Φάσης εγκρίσεων. Παρακαλούνται οι μαθητές του καταλόγου Α' Φάσης να κρατήσουν τη θέση τους μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021, με τη διαδικασία που έχει ανακοινωθεί πιο πάνω. 

** Όλες οι δραστηριότητες του 31ου Καλοκαιρινού Μαθηματικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη και εφαρμόζοντας τους κανόνες ασφάλειας και υγείας που θα ισχύουν την περίοδο αυτή, όπως αυτές ανακοινώνονται από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους. Για την καλύτερη ασφάλεια της υγείας των μαθητών, οι οργανωτές μπορεί να ζητήσουν από τους μαθητές να παρουσιάσουν αρνητικό τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) κατά την προσέλευση τους στο Ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ στον Αγρό.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι